3a.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Obědy ve školní jídelně

Vzhledem k účetní uzávěrce bude možné v prosinci odhlásit obědy pouze do pondělí 16. 12. 2019 do 12.00 hodin.

Poslední oběd v tomto kalendářním roce bude ve čtvrtek 19. prosince 2019.
V pátek 20. 12. jídelna nevaří.

Nejhezčí vánoční stromeček

Naše škola se tradičně účastní soutěže O nejhezčí vánoční stromeček. Hlasování již 17. ročníku soutěže odstartuje 3. prosince a potrvá do 15. prosince 2019. Číslo našeho stromečku je 36.
Hlasovat můžete pomocí kuponu otištěného v Jihlavských listech, ten má hodnotu dvou hlasů, nebo na webu soutěže: 
http://www.jihlavske-listy.cz/stromecky/

Poděkování

Děkujeme panu Martinu Palánovi, který věnoval sponzorský dar naší škole. Finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi si vážíme ocenění naší práce a přátelské atmosféry školy, které jsou důvodem pro poskytnutí finančního daru.
 
Martin Palán
Služby v lesnictví
Vyskytná nad Jihlavou
 

Stravování ve šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče, platbu obědů ve školní jídelně na letní prázdniny přerušte (tzn. červen, červenec - neplatit!) a v srpnu opět platbu obnovte, a to ve výši dle věku dítěte. Pokud zaplacená částka neodpovídá požadavkům školní jídelny, nebudou žákovi vydány stravenky.
Více po rozkliknutí nadpisu.
 

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 

Nová telefonní čísla

Školní družina - 737 297 960
Školní klub - 737 297 978
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2019 3a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.