3a.krestanka.cz

Týdenní plány /pro ty, co chybí/


od 31.10. - 8.11.
Čj - učeb. 32, 35 - 36  -  ústně
       PS - 19- 21, 23  doplň
      - základ. skl. dvojice, slovní druhy, časování sloves, skloňov. podstat. jm.
     - předpony 
     - bě, bje, vě, vje, pě
     - vyjmen. slova
    - plynulé čtení s porozuměním, intonace hlasu při čtení, dodržování znamének za větou

Mat - uč.28 -31 geometrie; 32 - 33 cvičení se zlomky - ústně
         PS 21/1,2,3; 23/9,10   - doplň
       - procvičování nás. 10, 100 a malé násobilky
       - umět +, - do 1 000 / písmně, zpaměti pomocí rozkladu /

Př - Hory a horniny
    - učeb. 18-19
      PS str.11
Copyright © 2020 3a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.