3a.krestanka.cz

CPR - základy komunikace


Ve středu 13.3. si lektorky z Centra pro rodinu nachystaly pro žáky prvního ročníku program, který se týkal základů komunikace. Nejprve jsme se představili, poté jsme společnými silami říkali, co si pod pojmem komunikace představujeme. Z toho jsme vyvodili základní pravidla pro komunikaci a také jsme si řekli, že je velmi důležité naslouchat. Následovala práce ve dvojicích – dostali jsme kartičku se slovem či krátkým textem a měli jsme určit, zda-li nám toto tvrzení na kartičce udělá radost či nikoli. Také jsme si hned říkali, jak bychom se nejspíš cítili, kdyby nám někdo toto říkal. Tím jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, že slova mají kouzlenou či špatnou moc – dokáží nám udělat radost nebo smutek. V průběhu tohoto setkání jsme si také zatančili a vyzkoušeli si tak neverbální komunikaci. Program byl opět velmi precizně připraven a děti zcela zaujal.            
Copyright © 2020 3a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.