3a.krestanka.cz

Hele lidi


Program Hele lidi byl rozdělen do dvou částí – první část programu byla zaměřena na orientaci pomocí našich smyslů (hmat, sluch) a orientaci v prostoru. Také jsme se seznámili se slepeckým písmem a pomůckami pro nevidomé občany (např. chůze se slepeckou hůlkou, doprovod nevidomé osoby na určité místo, pohybovat se pomocí invalidního vozíku). V druhé části jsme se prakticky zaměřili na svůj hmat – vymodelovali jsme si své skřítky z keramické hlíny. Výsledek své práce jsme si poté odnesli do školy, až hlína vyschne, vypálíme je v keramické peci a domalujeme. Program děti zaujal, bylo pro ně setkání s nevidomým člověkem přínosné. Celý program byl velmi pěkně lektory připraven.
 

Hele lidi 2019

Copyright © 2020 3a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.