3a.krestanka.cz

Pro nepřítomné


Pondělí 19.10. distanční výuka přes MS Teams
ČJ-sloh: -
M-Hejný: příklady z tabule; procvičování sčítání dvojciferných čísel
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; procvičování sčítání dvojciferných čísel - výklad viz učebnice str. 23 - číslo rozdělit na desítky a jednotky
Aj: zadání na Teams
Prv: -
ČJ-G: UČ str. 26 čtení úvodního textu, str. 26/2 - sešit ČJ/2 - zakroužkuj ú jednou barvou, ů druhou barvou a zdůvodni pravopis; pod 26/2 zapsat UČ: 27/4 a do řádku psát slova příbuzná z tohoto cvičení: dutina, dutý, vydutý, na další řádek strom, stromek, stromový...
DÚ: Čj-G: dokončit v sešitě 27/4 (celkem 5 řádků); zelený sešit PP str. 10 prostřední sloupeček; M-všichni: na papír sečíst pomocí rozkladu na desítky a jednotky tyto příklady: 45+33, 24+65, 31+57, 27+32, 42+58, 27+12, 62+37

Úterý 20.10. distanční výuka online přes MS Teams
M-Hejný: příklady z tabule; procvičování sčítání dvojciferných čísel; PS str. 17/7,9
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; procvičování sčítání dvojciferných čísel; PS str. 17/1
ČJ-G:  DOP; UČ: str. 21 - procvičování psaní ú uprostřed slova u slov s předponami (zúčastnil, neúplný, neúspěšný...)
ČJ-Č: komiksová bajka str. 28 + PS 18/19
DÚ: M-Hejný: PS str. 21/4 + UČ str. 25/5; M-Čtyřlístek: na papír přepsat příklady z UČ: 23/2 druhý řádek a vypočítat pomocí rozkladu na desítky a jednotky; ČJ-G: zelený sešit PP str. 10 pravý sloupeček, žlutý sešit str. 3; Čj-čítanka: číst v Čítance str. 36-37, odpovědět na otázky pod textem a vypracovat PS str. 22,23 (úkol na 3.11.); číst oblíbenou knížku, jít ven ;-)

Středa 21.10. distanční výuka online přes MS Teams
ČJ-G: DOP; UČ: str. 21/10 první dva řádky do sešitu ČJ/2, PS: str. 16/8 doplnit ú/ů, nemusíte vypisovat slova do kufrů
M-Hejný: příklady z tabule; procvičování násobilky; UČ: str. 22 + PS str. 18/1 horní řádek
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; procvičování sčítání dvojciferných čísel
PRV: povídání o řemeslech, UČ: str. 16,17 - výroba dnes + video
ČJ-Č: číst oblíbenou knížku do čtenářského deníku
DÚ: ČJ-G: zelený sešit str. 14 levý sloupeček (vlastní jména); PS: str. 17/12; M-Čtyřlístek: PS str. 17/3; M-Hejný: PS str. 18/1 spodní řádek; číst oblíbenou knížku a jít ven ;-)

Čtvrtek 22.10. distanční výuka online přes MS Teams
AJ: zadání na Teams
ČJ-G: DOP, opakování párových souhlásek - UČ str. 25/19 (sešit ČJ/2)
M-Hejný: příklady z tabule; PS str. 18/1 spodní řádek - kontrola výsledků z DÚ, poslední prázdný podklad - vymyslet příklad pro spolužáky; 18/2 vyhledat v tabulce čísla 0-4 a zapsat jejich počet do pravého sloupečku
M-Čtyřlítek: příklady z tabule; procvičování sčítání dvojciferných čísel
ČJ-Č: číst oblíbenou knížku do čtenářského deníku
DÚ: ČJ-G - PS: str. 20/8; zelený sešit str. 14 pravý sloupeček;  M-Hejný: PS str. 18/3 a v Teams-soubory stáhnout podklady pro indické násobení a vypočítat příklady z Chatu od kamarádů; M-Čtyřlístek: PS str. 17/4
 
Pátek 23.10. distanční výuka online přes MS Teams
ČJ-G: DOP, písmenko ú uprostřed slova - UČ: 25/18 napsat celou větu se správným slovem do sešitu ČJ/2
M-Hejný: příklady z tabule; hra na tajné agenty - algebrogramy (v souborech Teams)
M-Čtyřlístek: příklady z tabule; hra na tajné agenty - alegrogramy (v souborech Teams
Aj: zadání na Teams
DÚ: Čj-G: PS str. 17/10, 20/6 i s puntíky pod cvičením
DÚ na prázdniny: odpočívat, být s rodinou, číst oblíbenou knížku...
 
Copyright © 2020 3a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.